Art. 10 Dretg da la vita e da la libertad

Art. 10 Dretg da la vita e da la libertad